Automatyzacja
w budownictwie infrastruktury podziemnej
i drogowej

O NAS

Jesteśmy oficjalnym partnerem firmy MTS oraz OilQuick. Zajmujemy się automatyzacją w budownictwie infrastruktury podziemnej i drogowej. W ofercie posiadamy m.in. pełnohydrauliczne szybkozłącza, wysokowydajne zagęszczarki gruntu (opatentowane rozwiązania), łyżki przesiewające oraz dozowniki służące ulepszaniu gruntów. Nasza pełna strona jest w przygotowaniu.

Kontakt
Adres:

Białystok, ul. Jana Matejki 43

Telefon:

+48 576 648 498

PROJEKTY UE

DT-AUTOMATYZACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała grant powierzony przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (PFRR) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15, na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.01.02.02-20-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pt. „Granty na badania i innowacje”, zawartej 17.10.2016 r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze.

Przedsięwzięcie ma na celu i jego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu.
Wysokości grantu: 99 970,00 zł.
Wysokość przedsięwzięcia: 159 900,00 zł.

DOKUMENTY DO POBRANIA