ULEPSZANIE GRUNTU

Z JAKIEGO POWODU ULEPSZAMY GRUNT?

Grunt jest cennym materiałem budowlanym, którego wymiana generuje znaczne koszty. Można poprawić opłacalność inwestycji poprzez ulepszenie gruntu spoiwami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w Dzienniku Ustaw z dnia 2 marca 1999r. Wymiana gruntu jest także niezgodna z zasadami zamkniętego cyklu produkcyjnego oraz ochrony środowiska naturalnego.
Ponowne zastosowanie rodzimego gruntu jest utrudnione, ze względu na ograniczoną przydatność do zagęszczania, zbyt niską nośność lub zbyt dużą zawartość kamieni. Z tego względu, konieczne jest zastosowanie zabiegów ulepszających parametry gruntu. Istotne znaczenie ma przy tym zmniejszenie zawartości wody oraz poprawa struktury gruntu. W celu uzyskania tych efektów firma MTS stworzyła technologię e.p.m., pozwalającą na uzyskanie redukcji kosztów, zwiększenie wydajności i oszczędność środków produkcyjnych.

NA CZYM POLEGA E.P.M?

W skrócie: napełniony odpowiednim środkiem wiążącym dozownik e.p.m jest montowany do koparki lub ładowarki. W pierwszym etapie następuje precyzyjne dozowanie środka wiążącego na wykopany grunt. Dozowanie realizowane jest za pośrednictwem napędu hydraulicznego, ilość dozowanego materiału jest przedstawiana wizualnie. Ilość środka wiążącego może zostać dostosowana do danych parametrów gruntu za pośrednictwem dozownika.
Następnie mieszanina środka wiążącego i gruntu jest w ramach jednej operacji roboczej dokładnie mieszana za pomocą recyklera MTS, a następnie układana w wykopie. Pełnohydrauliczne szybkozłącze pozwala na zastosowanie dozownika środka wiążącego w koparce w dowolnym momencie i minimalizuje czasy przestoju.

ZALECANE OBSZARY ZASTOSOWANIA

„Mixed in place“ lub „mixed in plant“. Dzięki łatwej obsłudze, wysokiej wydajności i idealnym wynikom, technologia e.p.m może być zastosowana w pracach ziemnych zarówno w obszarach zabudowanych, jak i na dużych placach budowy. Specjalna konstrukcja recyklera MTS pozwala na uzyskanie ziarna gruntu o wielkości od 20 do 110 mm.
Dzięki temu technologia e.p.m jest także przydatna w obszarach układania rurociągów i zgodna z normą PN-EN 1610.

MASZ PYTANIA?

Pomożemy i doradzimy!
Zostaw swój numer, zadzwonimy do Ciebie:

PRZEŚLIJ

Przesyłając swoje dane wyrażasz zgodę na przetwarzanie ich w celach biznesowych. Więcej na temat przechowywania swoich danych przeczytasz w polityce prywatności

DT-AUTOMATYZACJA SP. Z O.O.

Koplany 59
16-061 Juchnowiec Kościelny

+48 576 648 498
info@dt-automatyzacja.pl

NIP: 542 323 57 76
KRS: 0000 4961 10