STEROWANIE KOPARKI 3D

Nawigacja 3D składająca się z czujników, odbiornika, anten, ToughPada oraz oprogramowania, umożliwiająca operatorowi prowadzenie koparki wzdłuż cyfrowego modelu terenu. Wysokiej jakości dane korekcyjne i łączność z odpowiednią liczbą satelitów, pozwala na uzyskanie dokładności w zakresie 1-3 cm.

MTS-NAVI

ELEMENTY SYSTEMU POZYCJONOWANIA Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1 M

CZUJNIKI POCHYLENIA

Ustalają położenie łyżki koparki

PODSTAWOWA ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

Przekaz danych korekcyjnych

TOUGHPAD

Jako moduł pomiarów terenowych Rover i kalkulator koparki

ANTENY SATELITARNE

Pozycja i obrót

ODBIORNIK

Oblicza pozycję koparki

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

Dane korekcyjne przekazywane za pośrednictwem internetu

DANE KOREKCYJNE KOPARKI/MODUŁU TERENOWEGO ROVER

W przypadku krótkich prac budowlanych

ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

Zintegrowany modem łączności komórkowej umożliwia odbiór danych korekcyjnych przesyłanych przez urząd geodezyjny lub inne źródła. Umożliwia to wyeliminowanie konieczności stosowania stacji bazowej.

ZALETA: BRAK INWESTYCJI W STACJĘ BAZOWĄ

W przypadku długich prac budowlanych

BAZOWA ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

Zastosowanie stacji bazowej pozwala na wykorzystanie większej liczby koparek i modułów pomiarów terenowych Rover. Stacja bazowa jest kompatybilna ze stacjami bazowymi innych producentów.

ZALETA: BRAK KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH

PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ W PRZYPADKU MIESZANYCH PARKÓW MASZYNOWYCH

Modemy łączności radiowej maszyn firmy MTS są kompatybilne z wszystkimi typowymi systemami sterowania maszyn, modułami pomiarów terenowych Rover oraz odbiornikami stacji bazowych. Moduł MTS-LOC odczytuje dane kalibracyjne z modułów terenowych Trimble, komputerów SurvPC oraz FAST Survey. Dane technologiczne miejsca prowadzenia prac budowlanych dla modułu pomiarów terenowych Rover oraz koparki, są kompatybilne z urządzeniami innych producentów. MTS stosuje aktualnie popularne formaty DXF oraz LandXML. W przyszłości stosowany będzie format IFC.

Oznacza to, że przygotowanie danych wykonywane będzie dla wszystkich systemów tylko jeden raz.

SERCE SYSTEMU:
MTS-NAVI

Jednostka nawigacji MTS-Navi, umożliwia operatorowi maszyny prowadzenie łyżki koparki wzdłuż cyfrowego modelu terenu z wykorzystaniem sygnałów satelitarnych oraz czujników nachylenia. Kompensacja aktualnej pozycji zadanej i rzeczywistej łyżki koparki, pozwala na ustalenie przez urządzenie precyzyjnych informacji dotyczących prowadzenia prac. Pozwala to na uniknięcie żmudnych prac pomiarowych oraz czasochłonnych i kosztownych korekt profilu terenu

ROZWIĄZANIA SPECJALNE

System MTS-NAVI, służyć może do sterowania specjalną koparką z dodatkowym wysięgnikiem lub dodatkowymi urządzeniami.

MINI KOPARKA 3D Z CZUJNIKIEM WYCHYLENIA RAMIENIA

W szczególności na małej przestrzeni, prowadzenie kompleksowych prac budowlanych z dużą ilością infrastruktury, wymaga dużej pracochłonności przy palikowaniu. Wymagana precyzja, wymusza częste stosowanie miarki budowlanej. To w takich warunkach, osiągnąć można znaczne oszczędności. Zachęcamy do wykonania odpowiednich obliczeń.

ŁYŻKI WYCHYLNO-OBROTOWE

Łyżki wychylno-obrotowe i moduły MTS-NAVI, to idealne uzupełnienie zapewniające pełną uniwersalność. Pomiar kąta i wychylenia, gwarantuje najwyższą precyzję, prowadzonych prac.

KOPARKA WYPOSAŻONA W ROZDRABNIACZE, KOSIARKI I INNE URZĄDZENIA DODATKOWE

System daje możliwość uniknięcia zbędnej obróbki, ponieważ tor jazdy jest protokołowany. Umożliwia też idealne planowanie trasy, z uwzględnieniem takich przeszkód jak pokrywy kanałów, słupki oraz kamienie. Prosimy o kontakt w celu stworzenia indywidualnego rozwiązania.

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU

Nasz MTS-VA (asystent zagęszczania), protokołuje zakończenie zagęszczania bezpośrednio w dokumentacji budowlanej. Nasz asystent warstw nasypowych oraz dokumentacja testów kontrolnych z lekkim modułem pomiarowym HMP są już dostępne.

SPYCHACZ 3D

System MTS-NAVI ze wskaźnikiem spychacza to idealne poszerzenie możliwości systemu nawigacji do koparki. Przesuwnie gruntu bez konieczności palikowania jest niewątpliwie atrakcyjną możliwością. W celu wykonania wykopu, wystarczy po prostu zamontować moduł MTS-NAVI na koparce. Spychacz MTS-NAVI, pozwala także na równanie i profilowanie terenu.

ŁADOWARKA GĄSIENICOWA 3D

Nasz dział rozwojowy tworzy indywidualne modele ładowarek gąsienicowych, Standardowy system ładowarek gąsienicowych jest dostępny od końca roku 2016.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

WYKONYWANIE KANAŁÓW I UKŁADANIE RUR:

W trakcie kopania system wskazuje położenie przewodów przebiegających przez obszar roboczy. Dno wykopu może być odpowiednio wyprofilowane już w pierwszym kroku roboczym, co gwarantuje stabilne i równomierne osadzenie rury.

BUDOWNICTWO WODNE:

Sterowanie 3D łyżki koparki, pozwala na jej precyzyjne sterowanie w warunkach nawet całkowitego braku widoczności. Pozycja i ustawienie łyżki pod wodą jest wyświetlana na ekranie. Uzyskana głębokość wykopu jest protokołowana.

BUDOWNICTWO PODZIEMNE I DROGOWE:

Wykonywanie wykopu bez konieczności palikowania i wyeliminowanie z tym związanych przestojów, dzięki przedstawieniu wszystkich przeszkód bezpośrednio na ekranie urządzenia.

FUNCKJE I WYPOSAŻENIE

WIĘCEJ NIŻ TYLKO STEROWANIE KOPARKI

TOUGHPAD Z POTRÓJNĄ FUNKCJONALNOŚCIĄ

Nasz ToughPad może zostać zastosowany nie tylko jako tablet w koparce, lecz także jako moduł pomiarów terenowych Rover i komputer biurowy.

ŁATWA FUNKCJA POMIARÓW

Pozycja takich elementów jak paliki, znaczniki otworów, końcówki przyłączy domowych może zostać ustalona automatycznie.

OPCJA WYDRUKU OBMIARÓW

Mierzone dane mogą zostać zapisane w formacie PDF lub DXF, a następnie wydrukowane. Możliwe jest także ich wysłanie za pośrednictwem poczty email, co oznacza natychmiastową dostępność obmiarów w biurze konstrukcyjnym.

MODUŁ DIAGNOSTYKI ZDALNEJ I LINIA SERWISOWA HOTLINE

W razie jakichkolwiek pytań nasz serwis jest w stanie za pośrednictwem funkcji diagnostyki zdalnej zorientować się w sytuacji w przeciągu kilku sekund.

MASZ PYTANIA?

Pomożemy i doradzimy!
Zostaw swój numer, zadzwonimy do Ciebie:

PRZEŚLIJ

Przesyłając swoje dane wyrażasz zgodę na przetwarzanie ich w celach biznesowych. Więcej na temat przechowywania swoich danych przeczytasz w polityce prywatności

DT-AUTOMATYZACJA SP. Z O.O.

Koplany 59
16-061 Juchnowiec Kościelny

+48 576 648 498
info@dt-automatyzacja.pl

NIP: 542 323 57 76
KRS: 0000 4961 10