MTS-SMART

Aplikacja pomagająca wprowadzić porządek oraz zwiększyć wydajność dzięki kontroli wszystkich urządzeń na placu budowy.

MTS-SMART

WPROWADZA PORZĄDEK NA PLACU BUDOWY

WYSZUKIWANIE, ZNAJDOWANIE, ORGANIZOWANIE I PLANOWANIE.

Nasi asystenci wyręczają Cię z wielu obowiązków. Biorąc pod uwagę czas, jaki pracownicy poświęcają na samo wyszukiwanie określonych urządzeń, bardzo szybko opłaci się regularne rejestrowanie bieżącej lokalizacji urządzeń, maszyn, a także materiału. Lokalizowanie jest bardzo łatwe. Do tego celu służy aplikacja na smartfon lub całkowicie niezależne urządzenie śledzące, które automatycznie wysyła swoją lokalizację (inteligentne śledzenie). Wszystkie dane są zapisywane centralnie i dostęp do nich mają od razu wszyscy pracownicy.

Ma to bardzo praktyczny wymiar dodatkowy. Wymiana pomiędzy pracownikami na budowie i dysponentem w biurze następuje szybko i w sposób ukierunkowany. Czasy przestoju są znacznie krótsze. Zgłoszenia uszkodzeń można rejestrować na miejscu i wysyłać bezpośrednio do serwisu. Dzięki temu systemowi można uniknąć wielu niepotrzebnych przejazdów, zwiększając tym samym wydajność. A ponadto, po naciśnięciu przycisku można szybko i prawidłowo obliczyć czas eksploatacji maszyn.

LOKALIZOWANIE I ŚLEDZENIE

Dzięki zarządzaniu wszystkimi maszynami i urządzeniami użytkownik zachowuje zawsze kontrolę nad ich lokalizacją oraz bieżącym wykorzystaniem.

SZYBKIE EWIDENCJONOWANIE

Dzięki bezpośredniemu rejestrowaniu zgłoszeń o uszkodzeniach, czas przestojów można skrócić do minimum.

NAWET W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH

Brud, wilgoć, wysoka temperatura, chłód i drgania. Wytrzymałe urządzenie śledzące pracuje zawsze niezawodnie także w surowym otoczeniu.

ROZLICZENIE KOSZTÓW BUDOWY

Dzięki cyfrowemu ewidencjonowaniu maszyn i urządzeń, można wygodnie prowadzić rozliczenia kosztów budowy.

ŚLEDZENIE SMART

Profesjonalne i niezależne od producenta rozwiązanie do lokalizowania i monitorowania urządzeń, maszyn i akcesoriów. System z zasilaniem akumulatorowym składa się z inteligentnych czujników, które przenoszą dane na serwer w celu dalszej analizy i oceny.

ZASTOSOWANIE

 • Lokalizowanie i śledzenie wszystkich urządzeń

 • Optymalizacja pracy dyspozytorni

 • Zarządzanie flotą i towarami

 • Do wszystkich urządzeń, maszyn i akcesoriów bez własnego źródła zasilania elektrycznego

 • Automatyczne rejestrowanie danych roboczych

 • Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe i zapobieganie uszkodzeniom

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

ODPORNOŚĆ

Urządzenie śledzące SMART jest wyposażone w odporną na uderzenia i wodoszczelną obudowę ze zintegrowanymi antenami, którą mocuje się do maszyn za pomocą trwałego uchwytu. System jest przeznaczony do zastosowania w surowym otoczeniu i radzi sobie ze wstrząsami, wilgocią i chłodem.

INTELIGENTNCJA I WYTRZYMAŁOŚĆ

Czas pracy akumulatora urządzenia śledzącego SMART wynosi do 3 lat. Czujniki rejestrują lokalizację, temperaturę oraz ruch urządzenia i na podstawie tych danych automatycznie obliczają stan roboczy. Funkcje przeciwkradzieżowe oraz stan naładowania akumulatora pozostają zawsze aktywne w tle.

WSZYSTKO W ZASIĘGU WZROKU

Urządzenie śledzące SMART jest wyposażone w odporną na uderzenia i wodoszczelną obudowę ze zintegrowanymi antenami, którą mocuje się do maszyn za pomocą trwałego uchwytu. System jest przeznaczony do zastosowania w surowym otoczeniu i radzi sobie ze wstrząsami, wilgocią i chłodem.

SZYBKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Bezpieczne przenoszenie danych drogą radiową do wydajnych systemów w chmurze. Dane można analizować i archiwizować w postaci raportów dziennych, miesięcznych lub kwartalnych, a także wymieniać z aplikacjami ERP oraz programami dyspozytorskimi.

SMART DISPO

SMART Dispo to nowoczesne, mobilne rozwiązanie do dyspozytorni obsługujących place budowy, które znacznie zmniejsza nakład pracy podczas rozdzielania i rozliczania urządzeń lub pojazdów. Zlecenia można rejestrować bezpośrednio na placu budowy, a następnie przekazać do dalszego przetwarzania online. Aplikacja zawiera nie tylko funkcje na potrzeby planowania do zarządzania wszystkimi urządzeniami i ich monitorowaniem, ale także dodatkowe funkcje, w tym do ewidencji danych wydajnościowych.
SMART Dispo daje możliwość samodzielnego zarządzania urządzeniami ze wszystkimi notami firmowymi i dokumentami (zamówienie, dowód dostawy, zwroty itp.). Rozwiązanie umożliwia także rozliczanie według miejsc powstawania kosztów i pokazuje kierownikowi robót zawsze aktualne budżety budów.

PRZEGLĄD WSZYSTKICH FUNKCJI

APLIKACJA:

 • Lokalizowanie i śledzenie wszystkich urządzeń

 • Optymalizacja pracy dyspozytorni

 • Zarządzanie flotą i towarami

 • Do wszystkich urządzeń, maszyn i akcesoriów bez własnego źródła zasilania elektrycznego

 • Automatyczne rejestrowanie danych roboczych

 • Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe i zapobieganie uszkodzeniom

PULPIT:

 • Lokalizowanie i śledzenie wszystkich urządzeń

 • Optymalizacja pracy dyspozytorni

 • Zarządzanie flotą i towarami

 • Do wszystkich urządzeń, maszyn i akcesoriów bez własnego źródła zasilania elektrycznego

 • Automatyczne rejestrowanie danych roboczych

 • Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe i zapobieganie uszkodzeniom

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

WYDAJNA DYSPOZYTORNIA

Mobilne rozwiązanie SMART Dispo dla dyspozytorni to brak niepotrzebnych rozmów telefonicznych i zapytań pomiędzy placem budowy a dyspozytornią, ponieważ użytkownicy mają stały dostęp do aktualnych informacji na temat dostępności i terminów dostawy urządzeń. Dzięki zoptymalizowaniu procesów w Twojej firmie inwestycja w SMART Dispo szybko się zwróci.

MOBILNA REJESTRACJA ZAPOTRZEBOWANIA

Zgłaszane zapotrzebowania na urządzenia są rejestrowane bezpośrednio na miejscu na smartfonach lub tabletach i przekazywane do dalszego przetwarzania. Sposób korzystania z aplikacji jest nieskomplikowany i nie wymaga wcześniejszego przeszkolenia. Dyspozytornia można jeszcze raz sprawdzić wszystkie zamówienia, a następnie zatwierdzić je do kompletacji.

WSZYSTKO W ZASIĘGU WZROKU

Unikaj niepotrzebnego i czasochłonnego wyszukiwania urządzeń, a inwentaryzacje przeprowadzaj przy najmniejszym wysiłku. Dyspozytornia zna dokładne lokalizacje parku urządzeń i ma ich dostępność pod kontrolą. Monitoruj stopień wykorzystania maszyn i zmniejszaj koszty.

SZYBKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Bezpieczne przenoszenie danych drogą radiową do wydajnych systemów w chmurze. Tam wszystkie dane są przetwarzane, zapisywane i trwale archiwizowane.

MASZ PYTANIA?

Pomożemy i doradzimy!
Zostaw swój numer, zadzwonimy do Ciebie:

PRZEŚLIJ

Przesyłając swoje dane wyrażasz zgodę na przetwarzanie ich w celach biznesowych. Więcej na temat przechowywania swoich danych przeczytasz w polityce prywatności

DT-AUTOMATYZACJA SP. Z O.O.

Koplany 59
16-061 Juchnowiec Kościelny

+48 576 648 498
info@dt-automatyzacja.pl

NIP: 542 323 57 76
KRS: 0000 4961 10