MTS-PILOT

Zestaw cyfrowych narzędzi nowoczesnego placu budowy.

ZESTAW CYFROWYCH NARZĘDZI

NOWOCZESNEGO PLACU BUDOWY

MTS-CAD

PRZYGOTOWANIE DANYCH

 • Możliwość wykonania map budowlanych we własnym zakresie
 • Obrazowanie kanałów i rur w postaci linii 3D
 • Tworzenie cyfrowych modeli terenu na podstawie danych pomiarowych i chmur punktów kontrola i uzupełnianie istniejących materiałów planistycznych
 • Wykrywanie błędów projektowych przed zatrzymaniem prac budowlanych
 • Ułatwienie zarządzania dzięki wykorzystaniu pomiarów długości, powierzchni i objętości w trakcie prowadzenia prac budowlanych
 • Wykorzystanie długości, powierzchni i objętości do kompletnych i kontrolowanych danych obliczeniowych

MTS-NAVI

KOPARKA + SPYCHARKA

 • System nawigacji koparki
 • Precyzyjne prowadzenie łyżki koparki wzdłuż cyfrowego modelu terenu lub linii
 • Natychmiastowa dostępność wszystkich informacji dotyczących aktualnej sytuacji budowlanej
 • Precyzyjne przedstawianie dna wykopu, nasypu oraz rowu
 • Czytelna wizualizacja osi kanałów i ulic lub krawędzi pasów jezdnych
 • Wyeliminowanie poziomowania
 • Brak konieczności stosowania palików i zabezpieczeń
 • Asystent do wykopów i warstw nasypowych to praktyczne narzędzia

MTS-GEO

POMIARY

 • Wyeliminowanie wstępnego palikowania przez geodetę
 • Możliwość wbicia palików przez pracownika we własnym zakresie i w odpowiednim, wybranym czasie
 • Opcja wydruku obmiarów
 • Rozszerzone funkcje palikowania takie jak pomiary pośrednie
 • Precyzyjny pomiar terenu pozwala na dokładne określenie i przyporządkowanie przenoszonego gruntu
 • Precyzyjna dokumentacja każdego kroku roboczego i zapewnienie kompletności dokumentacji rozliczeniowej

MTS-GEO - KONTROLA JAKOŚCI

ASYSTENT WARSTW NASYPOWYCH

 • Określenie i utrzymanie prawidłowej wysokości nasypowej
 • Graficzne przedstawienie wysokości nasypowej na komputerze koparki

SYGNAŁ ZAKOŃCZENIA ZAGĘSZCZANIA I WYŚWIETLENIE PROTOKOŁU

 • Pomiar wykonany przez zagęszczarkę i informacja o zakończeniu procesu zagęszczania
 • Wyświetlenie komunikatu i protokołu na komputerze koparki

KONTROLA NOŚNOŚCI

 • Pomiar kontrolny za pomocą lekkiego modułu pomiarowego HMP
 • Przejęcie wartości Evd do danych budowlanych z dokładnością do 1 cm
 • Protokoły PDF i przedstawienie krzywych lub punktów pomiarowych na planie budowy

PILOT MTS TO GWARANCJA SUKCESU

OPTYMALIZACJA PROCESU BUDOWLANEGO

 • Kompleksowe planowanie - wykonawstwo - rozliczenie - dokumentacja
 • Ciągła kontrola pozycji i wysokości
 • Precyzja i kontrola jakości
 • Integracja z technologiami automatycznymi (MTS-VA)
 • Dostosowanie do standardu BIM

ZMNIEJSZENIE NAKŁADU CZYNNOŚCI POMIAROWYCH

 • Zakończenie pomiarów przed rozpoczęciem prac budowlanych
 • Natychmiastowe rozpoznawanie błędów i braków projektowych

PRZYSPIESZENIE REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH

 • Wysoka wydajność
 • Krótkie czasy przestoju
 • Samodzielna praca operatora koparki
 • Wyeliminowanie niewystarczającego/nadmiernego usuwania gruntu

WYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PRACY

 • Dostęp koparki do miejsc trudno dostępnych także na głębokości 5 m

POZYSKANIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI RYNKOWYCH

 • Możliwość wykonania prac budowlanych nieopłacalnych bez sterowania 3D koparki

MASZ PYTANIA?

Pomożemy i doradzimy!
Zostaw swój numer, zadzwonimy do Ciebie:

PRZEŚLIJ

Przesyłając swoje dane wyrażasz zgodę na przetwarzanie ich w celach biznesowych. Więcej na temat przechowywania swoich danych przeczytasz w polityce prywatności

DT-AUTOMATYZACJA SP. Z O.O.

Koplany 59
16-061 Juchnowiec Kościelny

+48 576 648 498
info@dt-automatyzacja.pl

NIP: 542 323 57 76
KRS: 0000 4961 10